Nitto Denko Teflon Tape

Nitto No. 973ULS Teflon Tape

Ukuran Lebar : 13mm, 19mm, 25mm, 50mm

Nitto Denko 903UL Silicon Tape

Nitto Denko 923 S